هر محصول برای اینکه بتواند راحت تر به فروش برسد و مشتریان بیشتری را جذب خود نماید، باید دارای برند باشد.  برندها شناسه محصولات شما هستند که در صورت موفقیت در معرفی برند خود، فروش و رشد بیشتری را در شرکت به  دست خواهید آورد.
با توجه به ارزشمندی علامت تجاری ( برند / مارک ) و اهمیت آن در مسیر پیشرفت یک محصول در بازار، ثبت آن در بازارهای مربوطه حائز اهمیت بسیاری است . البته، ثبت علامت تجاری ، مستلزم رعایت ضوابط و مقررات قانونی می باشد.

    الزامات ثبت برند

1- برای ثبت برند بهتر است علامت را در حیطه ای ثبت کنید که در آن زمینه دارای مجوز فعالیت باشید.
2- هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات ، عکس ، شکل ، رنگ ، تصویر ، برچسب یا ترکیب آن ها که برای تشخیص کالاها یا خدمات به کار رود علامت تجاری محسوب شده و می شود آن را به ثبت رساند.
3- نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه کند، علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شود و قابلیت ثبت ندارد.
4- ثبت علامات ذیل ممنوع می باشد :
الف- نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د- عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلاَ برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد. مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و با تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود
5- ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبتی است انجام می شود. ماده 6 قانون ثبت علائم تجاری اداره ثبت علائم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علائم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.
6- حق استعمال انحصاری علامت تجاری، فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.
7- به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران، ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است:
الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی
ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند
ج)  آب های گازدار
ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف- اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا
ب- شماره ثبت علامت در ایران
در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد ،استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.
8- تنها شخصی که علامت تجاری به نام او ثبت شده است و مالک علامت است یا کسی که علامت موقتاَ یا به طور دائم از سوی مالک به وی منتقل گردیده است می تواند از برند ثبت شده استفاده کند.
9- برای ثبت اظهارنامه برند می بایست پس از ورود به سامانه http://ip.ssaa.ir  ، مرحله به مرحله اطلاعات مورد نیاز در سایت را تکمیل نمایید. تاییدیه یا رد درخواست صادره از طرف اداره مالکیت صنعتی، از طریق بخش پیگیری اظهارنامه قابل ملاحظه است.
10- این احتمال وجود دارد کسانی که حقوقی نسبت به علامت تجاری تحصیل نموده اند تقاضای ثبت علامت تجاری به حقوق مکتسبه آنان لطمه وارد سازد ، در این صورت دارندگان حقوق مزبور ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت، اعتراض خود را به منظور ابلاغ به متقاضی به اداره مالکیت صنعتی ارسال می دارد.
11- در ثبت برند یا اسم تجاری به شرط داشتن کارت بازرگانی می توان از یک واژه لاتین یا بیشتر استفاده کرد.
12- در ثبت برند، داشتن مجوز برای شخص حقیقی و حقوقی الزامی است .
13- اگر برای برند خود نام خاصی را در نظر دارید، پیش از هر چیز از نام درخواستی خود استعلام بگیرید. استعلام برند قبل از ثبت، موارد ذیل را اعلام خواهد کرد :
الف) اگر در عنوان علامت مشابه عبارت مورد نظر وجود داشته باشد.
ب) یکی از کلمات عنوان علامت عیناَ برابر عبارت مورد نظر باشد.
ج) در عنوان علامت مشابه عنوان مورد نظر وجود داشته باشد.
د) در صورت ثبت علامت مورد نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شماره ثبت و مالک علامت نیز قابل شناسایی است.
14- در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است، به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعتی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند، به اشتباه بیندازد با ثبت آن مخالفت خواهد شد. شباهت مذکور ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد.
15- در صورتی که متقاضی قصد داشته باشد چندین علامت را هم زمان به ثبت برساند، برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه جداگانه استفاده کند. استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت علامت جهت کالاها یا خدمات در یک یا چند طبقه بلااشکال است.
16- جهت درخواست ثبت چندین علامت به طور همزمان باید اظهارنامه جداگانه به ازای هر علامت، تنظیم و به ثبت برسد و در صورتی که تقاضاها توسط نماینده قانونی یا وکیل انجام شده باشد، باید نسخه اصلی نامه نمایندگی یا وکالت نامه به یکی از اظهارنامه ها و رونوشت تایید شده آن به هر یک از اظهارنامه های دیگر پیوست شود.
17- به طور کلی برند به 45 طبقه تقسیم بندی شده که هر طبقه از تعدادی کالا و خدمات تشکیل گردیده و با توجه به حوزه فعالیت هر شخص برند مورد نظر آن در طبقه مخصوص به خود به ثبت خواهد رسید.
18- برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است. اگر یک علامت تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد، متقاضی ای که تاربخ تقاضای آن ارجحیت داشته باشد اجازه به ثبت رساندن آن را دارد.
19- هر گاه علامت ثبت شده ، ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن، از طرف صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او، بدون عذر موجه، مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد، هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را، از دادگاه درخواست نماید.
20- تغییرات مربوط به علامت تجاری یا طبقه کالا یا صاحب علامت و همچنین تغییرات مربوط به نشانی و تابعیت و نماینده قانونی صاحب علامت در ایران، رسمیت نخواهد داشت و حمایت نخواهد شد، مگر اینکه در ایران به ثبت برسد. 

   


گواهینامه استاندارد

دوشنبه 4 تیر 1397 نویسنده: درسا م |

استاندارد ایران نشانی است که شرکت های دارنده این نشان را مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران نشان می دهد. در واقع هر شرکتی که مطابق با آئین نامه ها و دستورالعمل های سازمان ملی استاندارد ایران تولیدات و خدمات خود را ارائه نماید می تواند از مهر استاندارد ایران بهره مند شود. سازمان استاندارد پس از تقاضای شرکت ها و موسسات مختلف و ممیزی انها و محصولات انها در صورتیکه شرکت متقاضی همه اصول مورد نظر این سازمان را رعایت کرده باشد نشان استاندارد خود را به این سازمان ها اعطا می کند.

اما دریافت نشان استاندارد برای برخی از شرکت ها الزام و برای برخی دیگر الزامی نیست ولی توصیه ای می باشد.

شرکت هایی که باید الزاما از نشان استاندارد استفاده نمایند شرکت هایی هستند که تولیدات انها بر سلامت جامعه و بعضا نظم و انضباط جامعه تاثیر گذار هستند. از آن جمله می توان به شرکت های مواد غذایی، تولید کننده های دارو و نوشیدنی ها، تولید کننده های تجهیزات پزشکی و ... را اشاره نمود.

اما برخی دیگر از شرکت ها الزامی به این استاندارد ندارند ولی دریافت نشان استاندارد نشان دهنده تعهد این شرکت و سازمان به کیفیت و رعایت استانداردهای تعریف شده در راستای جلب نظر و رضایت مشتریان و جامعه می باشد. مانند تولید اسباب بازی، تولید نایلن ها و جعبه های تبلیغاتی و ...

مراحل دریافت نشان استاندارد

همه شرکت های ملزم به دریافت نشان استاندارد و انهایی که بصورت تشویقی به دنبال دریافت نشان استاندارد برای محصولات و خدمات خود هستند باید مراحل زیر را برای دریافت نشان استاندارد دنبال کنند:

    تکمیل فرم درخواست و اطلاعات حقوقی و حقیقی و ارائه به اداره استاندارد: شامل اطلاعات فردی و اطلاعات شغلی مانند موضوع فعالیت و تعداد نفرات شرکت و ...
    تعیین فردی به عنوان مسئول کنترل کیفی شرکت که مورد تایید اداره استاندارد ایران باشد و شرایط لازم را برای تصدی این سمت داشته باشد. این فرد باید تحصیلات و یا تجارب مرتبط را داشته باشد و ضمنا توانایی انجام کار را از دیدگاه کارشناسان اداره استاندارد به خوبی داشته باشد. تغییر این نفرات هم باید با نظر خود اداره استاندارد انجام شود.
    تهیه و ارائه مستندات و مدارک زیر :
        آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت
        تصویر برابر اصل پروانه بهره برداری شرکت و یا جواز فعالیت شخص حقیقی
        مدرک دال بر داشتن کد ملی یا ایران کد شرکت از وزارت بازرگانی
    تهیه و تدوین روش ها و دستورالعمل های استاندارد در خود شرکت. دستورالعمل ها و فرم ها باید به گونه ای در شرکت اماده و اجرایی شده باشند که نیاز به ممیزی را ساده تر و روال فرایند کنترل کیفی محصولات را مشخص نماید. شرکت هایی که استاندارد بین المللی iso9001 را در مدیریت کیفیت دریافت نموده باشند می توانند به دستورالعمل ها و روش های موجود برای این گواهینامه بین المللی بسنده نمایند. بنابر این توصیه می شود شرکت ها برای دریافت استاندارد بصورت ساده و بدون مشکلات رایج ابتدا فرآیند های خود را بر اساس مدل استاندارد مدیریت کیفیت iso9001 پیاده سازی نمایند.
    انجام آزمون ها محصول و خدمات و ارائه نتایج این آزمون ها: در این راستا شرکت باید توسط کارشناسان داخلی و یا با استفاده از خدمات شرکت های آزمایشگاهی معتبر آزمایش های تخصصی محصولات و خدمات خود را در دوره های مشخص انجام و نتایج آن را به اداره استاندارد ارائه نماید.
    اجرای مستندات و دستورالعمل های تدوین شده استاندارد در شرکت: شرکت باید با ارائه نتایج زیر به اداره استاندارد ثابت نماید که شرایط و ضوابط استاندارد در روش ها و دستورالعمل های انها تعریف شده و اجرایی است. برای موارد زیر سازمان ملی استاندارد مستندات اجرایی را درخواست خواهد کرد:
    نمونه فرم های نشان دهنده بازرسی و کنترل کیفی محصولات
    نتایج ثبت شده آزمایشات تخصصی محصولات در فرم و یا نرم افزار های مخصوص
    نتایج کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه گیری توسط آزمایشگاه های ذی صلاح
    نتایج ارزیابی رضایت مشتریان بصورت روا و پایا
    نتایج اقدامات انجام گرفته در خصوص شکایت مشتریان
    نتایج اندازه گیری شاخص های پایش و اندازه گیری اهداف و برنامه های شرکت در راستای استاندارد
    بررسی و تایید اجرای صحیح فرایند های مورد نیاز توسط ممیزین استاندارد
    دریافت پروانه استاندارد ملی ایران برای شرکت در صورت تایید کارشناسان و ممیزین اداره استاندارد

اشخاصی که الزام به دریافت استاندارد ملی ایران دارند و شرکت هایی  که به دنبال اثبات کیفیت محصولات خود هستند باید تمامی مراحل اخذ استاندارد ملی ایران را بصورت دقیق و قانونی دنبال نمایند. به یاد داشته باشید که دریافت استاندارد ایران با داشتن گواهینامه های بین المللی ایزو کار بسیار ساده تری است زیرا هر چند دریافت گواهینامه های ایزو اختیاری است ولی همه فرآیند های لازم را در شرکت ایجاد می کند و در واقع پایه همه نوع استاندارد داخلی و خارجی مرود نیاز برای شرکت است و هر شرکت و موسسه ای که این استاندارد ها را دریافت کرده باشد بیش از نیمی از مسیر سایر استانداردها را پیموده است.

مدارک لازم برای دریافت استاندارد ملی ایران:

    کپی برابر اصل آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی
    کپی برابر اصل آگهی اخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
    کپی برابر اصل پروانه تاسیس، بهره برداری و مجوز شرکت و یا فعالیت
    کپی برابر اصل آگهی ثبت علائم تجاری شرکت مربوط به محصولات شرکت
    مدارک مربوط به نام تجاری و واحد تجاری و یا خدماتی

همچنین ارائه مستندات زیر در صورت موجود بودن  :

    کپی گواهینامه مدیریت کنترل کیفیت iso9001 و سایر گواهینامه های بین المللی مرتبط
    کپی پروانه کاربرد علامت استاندارد برای حداقل یکی از محصولات
    گواهینامه معتبر مدیر و یا مسئول کنترل کیفی شرکت که از انجمن های ذی صلاح دریافت شده باشد
    فرم اطلاعات فنی محصول مورد تایید مدیر تولید و یا مدیر عامل
    گواهی پرداخت هزینه های خدماتی مرتبط با صدور پروانه
    مدرک ایران کد شرکت
    نمودار فرآیند تولید
    گواهینامه های ارزیابی موسسات خدماتی ارائه کننده خدمات به شرکت مانند ازمایشگاه کالیبراسیون و نتایج کالیبراسیون انها

   


ثبت شرکت ابنیه

دوشنبه 4 تیر 1397 نویسنده: درسا م |

امروزه متقاضیان برای توسعه اقتصادی اقدام به ثبت شرکت می نمایند تا بتوانند فعالیت های تجاری خود را در چارچوب تعیین شده انجام دهند. برای اینکه بتوان یک شرکت را ثبت کرد اولین شرط ثبت شرکت که تعداد اعضا می باشد را باید رعایت کرد. در قوانین ثبت شرکت ایران شرکتی قابل ثبت می باشد که حداقل دارای ۲ عضو یا بیشتر باشد. اینگونه شرکت ها باید مراحل قانونی را طی نمایند تا شرکت خود را ثبت کنند. یکی از شرکت هایی که در ایران قابل ثبت می باشد، شرکت ابنیه می باشد. در ابتدا به معنی لغوی کلمه ” ابنیه ” می پردازیم: ابنیه در لغت نامه فارسی به معنی خانه ها، ساختمان ها و بناها می‌باشد. امروزه ساخت و ساز ساختمان ها و مکان ها برای کاربری چون ورزش، سینما، ترمیم موزه ها و امرو فرهنگی افزایش چشم گیری پیدا کرده است. بنابراین ثبت شرکت ابیانه متقاضیان بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است تا بتوانند هر چه سریعتر وارد بازار کسب و کار شوند و از این طریق بتوانند کسب سرمایه کنند تا اقتصاد جامعه نیز در جریان باشد و راکد نماند. ابنیه یکی از زیر ممجموعه های رشته های پیمانکاری می باشد . اینگونه شکرت ها باید دارای افرادی متخصص در این رشته باشند و به تنهایی اداره اینگونه شرکت ها امکان پذیر نمی باشد، زیرا برای ساختن یک ساختمان نیروهای کاری بسیاری برای هر بخش آن لازم می باشد و هر کدام باید در بخش خود دارای مهارت و تخصص باشند. اضافه بر این موضوع، باید موسسین شرکت ابنیه دارای سرمایه مکفی برای راه اندازی آن نیز باشند. یکی از موارد مهم ثبت اینگونه شرکت ها داشتن مجوز می باشد  که باید حتما قبل از ثبت شرکت، مجوز را از سازمان دریافت کنند.

در ادامه این مقاله به چگونگی ثبت شرکت و مدارکی برای ثبت آن مورد نیاز می باشد می پردازیم. در صورتی که سوالی در این زمینه برای شما پیش آمده است می توانید با ما تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را در این زمینه راهنمایی کافی نمایند. در ثانی با مطالعه دقیق این مقاله نیز می توانید تا حد زیادی از سوالات تان در رابطه با ثبت شرکت ابنیه را پاسخ دهید.

در ایران، ثبت شرکت ابنیه به دو صورت انجام می گیرد: حالت اول، ثبت شرکت ابنیه به شکل سهامی خاص: نوعی شرکت است که از سرمایه موسسان تشکیل شده است و وظیفه هر شخص به نسبت سهامی که به شرکت وارد است می باشد. برای ثبت، باید  لغت سهامی خاص در ابتدا و یا انتهای نام شرکت قرار گیرد همچنین داشتن بازرس نیز الزامی می باشد. یکی از مشکلات سهامی خاص را می توان پیدا کردن سهامداران آن دانست. شرایط لازم برای ثبت شرکت ابنیه بر حسب شرکت سهامی خاص به صورت زیر می باشد:

    نداشتن سوء پیشینه کیفری
    حداقل باید سه نفر در تشکیل شرکت حضور داشته باشند به عنوان اعضا
    باید دارای مکانی مناسب باشد و آدرس آن را به شرکت ثبت مربوطه تحویل دهند
    باید دارای سرمایه کافی باشد
    ۳۵% از این سرمایه را در ابتدا باید به بانک مربوطه واریز کنند.

حالت دوم : ثبت شرکت ابنیه بر حسب شرکت با مسئولیت مجدود نیز امکان پذیر می باشد که دارای شرایط زیر می باشد:

    باید حداقل داری ۲ عضو باشد
    هر کدام به طور جداگانه دارای سهام شرکت باشند
    متقاضیان باید دارای سرمایه ی کافی باشند.

مدارک ثبت شرکت ابنیه به صورت گام به گام:

    کامل کردن مدارک گفته شده از سوی متقاضیان
    مراجعه متقاضیان به سازمان ثبت شرکت و ارائه مدارک
    انتخاب چند نام به عنوان نام های شرکت که باید از سوی متقاضیان صورت پذیرد و کارشناسان مربوطه وظیفه دارند که به بررسی این نام ها بپردازند. در صورتی که طبق قوانین یکی از نام های مناسب انتخاب شد بنابر این به متقاضی اطلاع داده خواهد شد در صورتی که هیچکدام از نام های انتخاب شده توسط متقاضی مناسب نبود، مجددا به متقاضی اعلام می شود و در زمان تعیین شده متقاضی دوباره باید نام های دیگری را به سازمان ارائه کند.
    پرداخت حق الزحمه کارشناسان ثبت
    بعد از تایید نام توسط کارشناس سازمان ثبت و تکمیل بودن مدارک و بررسی آنها، شرکت در سامانه ثبت می گردد ولی در صورتی که مدارک ناقص باشد یا دارای صحت نباشد، مدت زمانی را به متقاضی بابت تکمیل پرونده خواهند داد تا نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نماید و مجددا مدارک توسط کارشناسان ثبت شرکت بررسی می گردد و دوباره همان مراحل انجام خواهد شد.
    بعد از تاییدیه، متقاضیان با مراجعه به ثبت شرکت مربوطه، شرکت ابنیه خود را ثبت می کنند
    چون برای ثبت شرکت ابنیه نیاز به مجوز می باشد، بنابراین اینگونه شرکت ها قانونی بوده و در روزنامه های کثیر الانتشار به عنوان شرکت مطمئن و معتبر دارای مجوز معرفی می گردد.

مدارکی که برای ثبت شرکت ابنیه لازم است به صورت زیر می باشد:

    مدارک هویتی تمامی افرادی که به عنوان اعضا معرفی شده اند که شامل کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی می باشد
    گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای کلیه افراد
    تصویر اظهارنامه به همراه امضاء موسسین شرکت
    کپی اساسنامه به همراه امضاء موسسین شرکت
    کپی صورتجلسه به همراه امضاء موسسین شرکت

موسسین که برای ثبت شرکت ابنیه اقدام می کنند لازم به ذکر است که این افراد نیازمند به مدرک تحصیلی در این رشته نمی باشند بلکه می توانند با داشتن مدارک تحصیلی در رشته های گوناگون اقدام به ثبت شرکت کنند. بنابراین مدیران افرادی را که برای فعالیت شرکت انتخاب نموده اند باید دارای مدارک در این رشته نیز باشند همچنین دارای سابقه نیز باید باشند که این امر باعث می شود که پروژه کاری با موفقیت به پایان برسد.

عنوان فعالیتی که برای شرکت ابنیه انتخاب می شود باید طوری باشد که در مراحل پروژه تمامی افراد مشغول فعالیت در قبال این موضوع باشند. در صورتی که شرکت ابنیه دارای پروژه های سنگین باشد نیازمند به سرمایه زیادی می باشد و برای فراهم کردن این سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری وام می دهند.

   


 با توجه به قسمت اخیر ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری، مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.

همچنین همانطور که در بند 2 ماده 84 آیین نامه قانون یادشده امده است ، طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند به عنوان طرح صنعتی قابل حمایت نمی باشند.
با توجه به مراتب فوق ، هدف از طراحی صنعتی حمایت از ظاهر کالا است و در واقع طراح در قالب شکل و ساختار و یا تزیینات که جنبه بیرونی دارد درصدد است که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد و از این طریق ایجاد ظاهری جذاب و مشتری پسند در محصول بنماید. بنابراین چنانچه طرح های صنعتی منحصراَ به واسطه نوع عملکردی ایجاد شده باشند از شمول طرح های صنعتی خارج می گردد. به عبارت دیگر اگر طرح باعث تسهیل استفاده از کالا شود یا مشکلی را برای مصرف کننده حل کند و در واقع باعث رفاه و آسایش بیشتر مصرف کنندگان شود در قالب نظام خاص مورد حمایت قرار نمی گیرد و در صورتی که واجد شرایط مقرره برای ثبت اختراع باشد می تواند در این نظام مورد حمایت قرار گیرد.
با توجه به تفکیک فوق است که مرز بین طرح های تزئینی و طرح های عملکردی و فنی جدا می شود؛ زیرا در طرح های کاربردی از نوآوری هایی فنی حمایت می شود لیکن در طرح های تزیینی و صنعتی طراح به دنبال تغییر در ظاهر و بیرون کالا و در نتیجه حمایت از ظاهر کالا است.
برخی برای تفکیک این دو ویژگی طرح معیارهایی را ارائه داده اند ؛ از جمله برخی معتقدند که اگر شکل یک کالا فاقد عنصر چشم نوازی باشد باید آن را محصول عملکرد کالا و داخل در قلمرو استثناء بدانیم. برخی نیز معتقدند که باید به نقش طراح و میزان تاثیر او در شکل گیری یک کالا توجه کنیم، بدین توضیح که اگر نقش طراح معطوف به عواملی باشد که عنصر سازنده طرح نیست باید آن را داخل در قلمرو استثناء بدانیم مثل آنکه طراح تغییر مواد به کار رفته در کالای عادی طرح یا عناصری باشد که بر روی قسمت معنای محصول تاثر می گذارد که هیچ کدام تعیین کننده شکل نهایی محصول نیست.
برخی دیگر بهترین معیار و ملاک تمییز این دو حوزه را ملاکی دانسته اند که در ماده 1 قانون طرح های صنعتی ثبت شده انگلیس آمده است. به موجب ماده یاد شده تنها خصوصیاتی از قلمرو حمایت طرح های صنعتی خارج می گردد که " منحصراَ " به واسطه نوع عملکردی که از کالا انتظار می رود ایجاد شده باشد. لذا مفهوم مخالف آن پذیرش ویژگی هایی از طرح است که به جهتی از عملکرد کالا ناشی می شود و به جهت دیگر اراده طرح در پیدایش آن نقش داشته است. به عنوان مثال بسیاری از شرکت های خودروسازی امروزه محصولات خود را به نوعی طراحی می کنند که مقاومت کمتری در مقابل نیروی باد داشته باشد و از این طریق به دنبال برآورده کردن دو هدف هستند از یک سو افزایش سرعت و کاهش سوخت و از سوی دیگر ایجاد ظاهری جذاب و مشتری پسند در محصول تهایی، به عبارت دیگر هم بعد فنی آن مورد توجه است و هم بعد تجاری، شکل نهایی محصول نیز با توجه به عملکرد مورد انتظار ( افزایش سرعت ) و ایجاد ویژگی چشم نوازی طراحی می گردد؛ لذا در این مثال به خاطر اینکه ویژگی های طرح منحصراَ از عملکرد آن ناشی نشده و طراح نیز در شکل گیری آن نقش داشته لذا در قلمرو استثناء قرار نمی گیرد.
البته لازم به توضیح است، طرح های کاربردی که دارای نوآوری های فنی کوچک هستند می توانند در قالب سایر مصادیق حقوق مالکیت صنعتی از قبیل اختراعات کوچک و مدل های اشیاء مفید مورد حمایت قرار گیرند.
در مجموعه قوانین و مقررات مالکیت صنعتی ایران حمایت از مدل اشیاء مفید پیش بینی نشده است و با توجه به پذیرش سیستم بررسی ماهوی در اختراعات و به منظور تشویق مخترعین که دارای اختراعات کوچک هستند ضرورت دارد که هرچه سریعتر سازوکارهای حمایتی برای اختراعات کوچک در نظر گرفته شود.
با توجه به قسمت اخیر بند ( 1 ) ماده 25 موافقتنامه تریپس، اعضاء می توانند مقرر دارند که این حمایت شامل طرح هایی نشود که اساساَ تحت تاثیر ملاحظات فنی یا کارکردی قرار دارند.
رویه قضایی بعضاَ در مقام مقایسه دو طرح برای احراز تشابه یا تفاوت به ملاحظات فنی طرح استناد کرده است که این رویکرد صحیح نمی باشد؛ زیرا آنچه در مقایسه دو طرح مهم است جنبه های ظاهری و زیباشناختی آن است نه کارکردهای فنی که اصولاَ باید در قالب سازوکارهای دیگری غیر از طرح صنعتی مورد حمایت و توجه قرار گیرد.
 

   


جواز تاسیس و مزایای اخذ آن

دوشنبه 4 تیر 1397 نویسنده: درسا م |

جواز تاسیس به موافقت نامه اصولی گفته می شود که به متقاضی در زمینه های تولید، بسته بندی، مونتاژ، طراحی آسانسور، فنی مهندسی و غیره اجازه داده می شود تا نسبت به انجام فعالیت های مذکور در محدوده ای که خود سازمان در نظر گرفته است ( شهرک های صنعتی، مناطق مجاز ، ناحیه صنعتی یا منطقه صنعتی که در جواز تاسیس قید گردیده ) فعالیت نماید.

شرکت ها و افراد در قالب واحدهای حقیقی و حقوقی می توانند این جواز را دریافت کنند، به شرط آنکه قصد تاسیس یک واحد تولیدی مثل کارخانه داشته باشند.اولین قدم راه اندازی کارخانه یا واحد تولیدی دریافت جواز است. زمانی که قصد دریافت جواز دارید باید مشخص کنید که قرار است کارخانه برای شرکت خاصی یا فرد خاصی تاسیس شود.در صورتی که تحت شرکت خاص است، به صورت حقوقی و در غیر این صورت به صورت حقیقی صادر می شود.
اخذ جواز تاسیس مزایا و فواید بسیاری دارد. از جمله این مزایا می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
- امکان بهره مندی از زمین های دولتی شهرک صنعتی با شرایط قابل توجه
- امکان ثبت برند و نام تجاری
- امکان شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
- امکان اخذ وام و تسهیلات بانکی با شرایط و نرخ سود دولتی
- طبق مقررات، افراد دارای جواز تاسیس می توانند با پرداخت 30 % ارزش زمین به عنوان پیش پرداخت اقساطی 70% باقی مانده، متراژ زمین قید شده در جواز تاسیس را به خود اختصاص دهند.

    مدارک لازم جهت اخذ جواز:

الف : شخصیت حقیقی
- کپی مدارک هویتی شامل کپی شناسنامه و کارت ملی
- کپی پایان خدمت (ویژه ی آقایان)
- آدرس و کد پستی و شماره های تماس محل اقامت دائمی
- لیست کالاهای درخواستی جهت تولید
ب: شخصیت حقوقی
- کپی شناسنامه مدیر عامل به همراه کارت ملی
- کارت پایان خدمت مدیر عامل
- آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه آدرس و شماره های تماس محل اقامت دائمی
- لیست کالاهای درخواستی جهت تولید
- لیست شهرک های صنعتی

    مراحل اخذ جواز تاسیس

- مراجعه به سامانه درخواست جواز تاسیس
- ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور به وسیله پست الکترونیکی
- تکمیل فرم درخواست مجوز
- بررسی تقاضا توسط کارشناسان اداره برنامه ریزی
- پرداخت هزینه صدور و ارائه اصل مدارک
- صدور جواز تاسیس

    نکات حائز اهمیت راجع به جواز تاسیس :

- مدت اعتبار جواز تاسیس یکسال می باشد و بعد از این تاریخ با ارائه مدارک قابل تمدید به دفعات بیشتر می باشد.
همچنین این مدت زمان برای اخذ جواز تاسیس از وزارت جهاد کشاورزی بین 2 ماه الی 4 ماه می باشد. مدت زمان برای جواز تاسیس صادره از وزارت صنعت و معدن و تجارت به طور متوسط 14 روز تا 1 ماه می باشد. همچنین مدت زمان لازم برای صدور جواز تاسیس از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 2 الی 3 ماه می باشد.
- جواز حقیقی و حقوقی مشابه هستند و تفاوتی در آن ها مشابه نمی شود،اما اگر قرار باشد وام بالای یک میلیارد تومان برای صنعت مورد نظر اخذ شود بهتر است که حقوقی باشد.
- جواز تاسیس برای واحدهای صنعتی با 5 میلیون تومان انجام می شود.
- به منظور اخذ یک جواز باید کالاهایی که با یکدیگر همخوانی دارند در آن جواز ذکر شوند به عنوان مثال مواد عذایی و لوازم الکترونیکی نمی توانند در یک جواز آورده شوند.
- مدت زمان صدور جواز تاسیس از زمان ثبت نام حدود 2 هفته می باشد.
- اخذ جواز تاسیس پیش زمینه ای جهت خرید زمین و دریافت پروانه بهره برداری می باشد. لذا، اخذ پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی پس از صدور جواز تاسیس و با ارائه این مجوز امکان پذیر است .
- جواز تاسیس به درخواست شخص و یا در صورت منقضی شدن مدت زمان قانونی آن و نیز تمدید ننمودن آن از اعتبار ساقط می گردد که در این صورت، وزارت صنعت و معدن به ثبت ابطال این مجوز اقدام نموده و امتیازهای ناشی از این جواز مسترد می گردد. 

   


ثبت شرکت سهامی عام در قم

دوشنبه 4 تیر 1397 نویسنده: درسا م |

برخلاف کوچکی شهر قم از حیث مساحت این شهر یکی از کلان‌شهرها و هشتمین شهر پرجمعیت کشور  محسوب می‌شود . شهر قم واقع در استان قم و مرکز آن است و استان قم پس از البرز کوچک‌ترین استان کشور نیز تلقی می‌شود . جالب است بدانید استان قم تنها شامل یک شهرستان که آن‌هم شهرستان قم است می‌شود و مابقی حوزه‌های استحفاظی آن را شهرها تشکیل داده‌اند . شهرهای جعفریه، پردیسان و سلفچگان از توابع این استان هستند .

مهم‌ترین شاخصه شهر قم که آن را یکی از قطب‌های توریست پذیر کرده وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه خواهر امام رضا (ع) و مسجد جمکران است . در این جاذبه توریستی رشد اقتصادی در این شهر صورت می‌گیرید. اما همین شهر کوچک در حال حاضر 14 نوع از مواد معدنی شناخته‌شده را در معادن طبیعی خود دارد. از شاخص‌ترین معدن‌های موجود در قم می‌توان به معدن سنگ نمک ، سنگ‌های ساختمانی ، گچ ، گاز و نفت اشاره نمود . قطعاً با دریاچه نمک که در جنوب شرقی استان قم واقع‌شده آشنایی دارید . حتی این دریاچه جاذبه توریستی نیز دارد .

شاید برایتان جالب باشد که بدانید قم بزرگ‌ترین مرکز تولید قالی (فرش) ابریشم در جهان به شمار می‌آید .کیفیت بی‌نظیر و ظرافت  دقت قالی‌بافان قمی زبانزد جهان است . در عرصه صادرات کشور ، قالی دست‌بافت تمام ابریشم قم سهم چشم‌گیری دارد . و سالانه بالغ‌بر 17 میلیون دلار از صادرات این محصول به کشور می‌رسد.

برخلاف تصور عمومی که از قم بابت مساحت کم آن به نظر می‌آید با توجه به معادن طبیعی موجود در آن صنایع‌دستی منحصرش و حتی جاذبه مذهبی این شهر می‌تواند گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری تلقی شود. قم روزانه آمار بالایی از مسافران را به خود اختصاص می‌دهد . و می‌توان گفت رفت‌وآمد در این شهر چشم‌گیر است. سرمایه‌گذاری در این شهر می‌تواند محصول خوبی داشته باشد . شما می‌توانید با ثبت شرکت در قم در این شهر سرمایه‌گذاری کنید .

آنچه برای ثبت شرکت در قم باید بدانید


با توجه به متراکم بودن استان قم و ارتباط درون استانی آن‌ که به نسبت دیگر استان محدودتر و کمتر است ثبت شرکت در قم فرایند راحت‌تری می‌تواند باشد. البته نه از این حیث که قوانین در اینجا جور دیگر باشد و یا اعمال نگردد صرفاً به دلیل تراکم سیر مراحل زودتر صورت می‌گیرید. در کنار این با توجه به شبکه‌ای شدن ادارات و انجام اکثرت امور از طریق اینترنت شما حتی می‌توانید از این طریق اقدام نمایید اما جهت اطمینان خاطر بیشتر با متخصصان این امر مشورت کنید ." ثبت شرکت ویونا" از متخصصانی تشکیل‌شده که به‌نوبه خود زبده‌ترین و بهترین هستند. پس از طریق مشورت با متخصصان ویونا این اطمینان و اعتماد را برای خودتان به وجود آورید. در تمامی شاخه‌هایی که ثبت شرکت‌ها را تشکیل داده‌اند هیچ شاخه‌ای نیست که شما بتوانید به‌تنهایی در آن وارد شوید. پس از همین ابتدا به دنبال یک شریک خوب قابل‌اعتماد و کارآمد باشید. تعیین حیطه فعالیتتان نیز در امر ثبت شرکت به‌شدت حائز اهمیت است. باید بدانید چه می‌خواهید تا بتوانید به آن دست‌یابید.

آنچه باید برای ثبت شرکت سهامی عام در قم بدانید


ابتدا باید بدانید شرکت سهامی عام به چه نوع شرکتی گفته می‌شود. به‌طورکلی سهام شرکت‌ها به دو صورت تجمیع می‌شود. یکی از طریق سرمایه‌گذاری عامه مردم و اعضای شرکت  و دیگر صرفاً از طریق شرکا و اعضای شرکت . اگر بخواهیم تخصیص شرایط گفته‌شده جهت جمع‌آوری سرمایه کنیم به این‌گونه می‌شود که شرکت سهامی عام شرکتی است که بخشی از سرمایه اولیه آن به‌صورت سهم ، سهم تقسیم‌شده و اعلام عمومی می‌شود تا عموم مردم بتواند در سرمایه‌گذاری این شرکت سهیم شوند و درواقع از سهامداران آن شرکت به شمار بیایند  و دسته دوم که سهام شرکت صرفاً میان اعضای شرکت است را  شرکت سهامی خاص می‌نامند .

در اینجا به‌طور اختصاصی ما در مورد ثبت شرکت سهامی عام در قم شرایط و ضوابط آن و روند اداری که طی می‌شود تا به ثبت رسمی برسد صحبت می‌کنیم .

امروزه بیشترین آمار ثبت شرکت را شرکت‌های سهامی خاص و با مسئولیت محدود تشکیل داده‌اند . اما آنچه فرد را ترغیب می‌کند تا به ثبت شرکت سهامی عام روی آورد این است که این نوع شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های توسط تمامی شرکت‌های دولتی به رسمیت شناخته می‌شوند. به زبان دیگر این شرکت می‌تواند در بازار بورس شرکت کند و این مهم‌ترین ویژگی آن به‌حساب می‌آید. از دیگر ویژگی‌های آن سهولت در دستیابی به سرمایه اولیه است. زیرا شما می‌توانید بخشی از آن را به‌صورت سهامی که از مردم دریافت می‌کنید ، تأمین کنید. اما ایجاد وجه مناسب و قابل‌اطمینان بین مردم شیوه انتقال موضوع و فروش سهام به مردم و همچنین تخمین بازدهی آن و روندی که طی باید بکنید تا به تخمین زده‌شده دست‌یابید مستلزم راهنمایی‌ها و مشاوره‌های متخصصینی است که در این امر تجربه و سررشته‌دارند . تعدادی از بهترین‌های این امر در "ثبت شرکت ویونا" جمع شده‌اند که شما می‌توانید برای ثبت شرکت سهامی عام در قم به آن‌ها مراجعه و از تجربیاتشان استفاده نمایید.

اما ثبت شرکت سهامی عام در قم چگونه است؟ در ابتدا تعیین شرکای شرکت که در قانون از آن‌ها به‌عنوان مؤسسان شرکت یاد می‌شود. این شرکا (که حداقل باید 3 نفر باشند ) باید بعد از تصمیم‌گیری برای تشکیل و ثبت یک شرکت سهامی عام در قم 20 درصد از سهام و سرمایه اولیه تخمین زده‌شده (سرمایه‌ای که در ابتدا شرکت به آن متعهد می‌شود تا فعالیت خود را بتواند با آن آغاز کند) را جمع‌آوری کنند و در یک حساب بانکی قرار دهند. یکی از شرایط جلب اعتماد مردم جهت سرمایه‌گذاری این سپرده است. همچنین دولت برای این سرمایه اولیه در ثبت شرکت سهامی عام مرز حداقلی قرارداده که در حال حاضر این مرز 5 میلیون ریال است. و سرمایه اولیه شرکت برای شروع نباید کمتر از آن باشد.

مراحل بعدی که شما باید در ثبت شرکت سهامی عام طی کنید را مختصرتر به آن می‌پردازیم تا صرفاً باکلیت آن آشنا شوید اما می‌توانید جهت اطلاع جامع و کامل از تمامی مراحل و تهیه و تنظیم مدارک و ثبت شرکتتان باراهنمایی‌ها و کمک‌های "ثبت شرکت ویونا" ارتباط برقرار کنید. زبده‌ترین و کارآمدترین مشاوران در این شرکت دورهم جمع شده‌اند تا شمارا در این راه همراهی کنند.

بعد از انتخاب شرکا و ایجاد سپرده بانکی با حداقل 20 درصد از سهام اولیه کل شرکت  شما باید مراحل زیر را طی کنید:

- تهیه و تنظیم اظهارنامه تأسیس شرکت

- تهیه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی (به‌اختصار پذیره‌نویسی یعنی مؤسسان شرکت متعهد می‌شوند که سهام را پرداختند کنند و از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنند تا برای خرید سهام شرکت متقاضی شوند ).

- امضا برگه تعهد سهم که توسط شرکا تنظیم‌شده

- تجمیع و تأمین سرمایه (البته درصد باقی‌مانده از سرمایه و یا همان سهام که توسط مردم تأمین می‌شد) .

- تخصیص سهام شرکت

- درنهایت ایجاد و ثبت شرکت به‌صورت رسمی و قانونی

تا اینجا به‌اختصار مراحل را برایتان شرح دادیم اما درروند این مراحل شما باید مدارکی را نیز تهیه و تنظیم کنید که برای ثبت شرکت سهامی عام (در قم) به آن‌ها احتیاج دارید. این مدارک به شرح زیر است :

- تهیه دو نسخه از برگه اعلامیه پذیره‌نویسی که توسط مؤسسان تنظیم و امضا گردیده

- تهیه دو نسخه تکمیل‌شده از اظهارنامه

- تهیه دو نسخه از اساسنامه شرکت که به‌صورت کامل تنظیم گردیده است

- کپی مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) مؤسسان شرکت که برابر با اصل شده

-  فیش گواهی سپرده بانکی متشکل از حداقل 20 درصد سرمایه اولیه

- اصل مجوز اجازه فعالیت شرکت از مراجع خود در صورت نیاز به مجوز (ارگان‌هایی که حیطه فعالیت شما زیرمجموعه آن‌ها محسوب می‌شود)  

- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار

- انتخاب نام‌های پیشنهاد و تکمیل فرم انتخاب نام به ترتیب اولویت به همراه فیش واریزی مربوط به آن

تا اینجا شما مدارکی که صرفاً جهت تشکیل و صدور اجازه نوشتن اعلامیه پذیره‌نویسی به آن نیاز دارید را مطالعه کردید . بعدازاین روند تهیه این مدارک و رسیدن به مرحله آخر که ثبت شرکت سهامی عام به‌صورت رسمی و قانونی است شما به مدارک دیگری نیازمندید که برای آگاهی از آن‌ها با گروه متخصصان ثبت شرکت سهامی عام  که در ثبت شرکت ویونا گردآمده‌اند مشورت کنید .

ثبت شرکت سهامی عام در قم با توجه به معادن طبیعی موجود در آن و قدمت روحیه تجارتی در قم (با توجه به مواردی که پیش‌تر در مورد جاده ابریشم و قدمت تجارت در قم توضیح دادیم ) با درصد بالایی موفقیت‌آمیز است. زیرا شما با شناخت در مورد تاریخچه و روحیات مردم در اختصاص با خریدوفروش سهام میان مردم به مشکل برنمی‌خورید. 

   


رونمایی از رباتی که قادر به تعامل با انسان‌هاست/تصاویرمراسم رونمایی از «سوفیا» که یک ربات زن انسان مانند است در مقر سازمان ملل در نیویورک انجام شد. «سوفیا» که ربات انسانی فوق‌العاده است و به صورت واقع گرایانه طراحی شده و قادر به تعامل با انسان‌هاست، در گردهمایی «همه چیز در آینده - توسعه پایدار در عصر تغییرات سریع تکنولوژیکی» شرکت داده شد. گفته می‌شود «سوفیا» پیشرفته‌ترین ربات انسان‌نماست که تا به حال ساخته شده است.

 


 


   


تاثیر واقعیت مجازی بر بینایی کودکان

چهارشنبه 10 آبان 1396 نویسنده: درسا م |

تاثیر واقعیت مجازی بر بینایی کودکانمحققان هشدار دادهاند که استفاده از هدست های واقعیت مجازی میتوانند سلامتی کاربران علیالخصوص کودکان را در معرض خطر قرار دهند. محققان «دانشگاه لیدز» معتقدند که در صورتی که تغییرات اساسی در هدستهای واقعیت مجازی فعلی اعمال نشود، استفاده مکرر از این دستگاهها میتوانند سیستم بینایی و تعادل فیزیکی کاربران جوان را تحت تأثیر قرار دهد.

با وجود همه این هشدارهایی که اعلام شدهاند، امروزه میبینیم شرکتهای بزرگ از جمله فیسبوک و گوگل قصد دارند فعالیتهای خود در زمینه واقعیت مجازی و هدستهای مرتبط با آن را بیش از پیش گسترش دهند و کمپانیهای تولیدکننده سختافزارهای مرتبط با واقعیت مجازی هم در حال تلاش برای طراحی هدستهای جدید با قابلیت استفاده از اسمارتفونهای امروزی به عنوان نمایشگر هستند.

مطالعهای که توسط محققان دانشگاه لیدز انجام شد، در حقیقت یکی از اولین مطالعات در زمینه بررسی تاثیرات هدستهای واقعیت مجازی بر ذهن و سلامت کاربران بوده است. لازم بهذکر است که محققان در طول این مطالعات با برترین تولیدکنندگان هدستهای واقعیت مجازی دنیا نیز در ارتباط بودهاند.

«مارک ویلیامز» پروفسور علوم شناختی فعال در دانشگاه لیدز میگوید: «در یک هدست واقعیت مجازی، تصاویر سهبعدی مجازی بر روی یک صفحه نمایش دوبعدی نمایش داده میشود و همین تصاویر آسیبهای بدی را به سیستم بینایی انسان وارد میکنند. در افراد بزرگسال این آسیبها معمولاً بهشکل چشم درد یا سر درد نمایان میشوند اما در مورد کودکان؛ این آسیبها میتوانند پیامدهای ناشناختهای در طولانی مدت به همراه داشته باشند.»

در این تحقیقات که به رهبری دکتر «فیصل مشتق» انجام شد، 20 کودک هشت تا 12 ساله پس از 20 دقیقه استفاده مکرر از هدست واقعیت مجازی تحت آزمایش قرار گرفتند. در پایان مشخص شد که هیچکدام از این کوکدکان از لحاظ بینایی آسیبی ندیدهاند. با این وجود دو کودک توانایی تشخیص دقیق فواصل مختلف را برای مدتی از دست دادند و همچنین تعادل بدنی یکی دیگر از کودکان پس از پایان استفاده از هدست، به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرد. با اینکه این تاثیرات بسیار کوتاه مدت بودند و پس از چند دقیقه اثری از آنها باقی نماند، اما باید در نظر داشت که آنها تنها 20 دقیقه از این هدستها استفاده کردند.

حال ناتوانی در حل این مشکل میتواند منجر به بروز آسیبهای ذهنی در طولانی مدت علیالخصوص در کودکان شود. هدست واقعیت مجازی قرار است در آینده نزدیک به یکی از مهمترین و پرکاربردترین دستگاهها در زمینههای علم، سرگرمی و حتی صنعت تبدیل شود و در صورتی که این ایرادات به درستی بررسی و حل نشوند، ممکن است در طولانی مدت خسارات جبران ناپذیری به سلامت کاربران و کودکان وارد شود. ویلیامز معتقد است که دانشمندان و تولیدکنندگان این هدستها باید نحوه تعامل کودکان با این هدستها را بیشتر از گذشته درک کنند. تولیدکنندگان باید بهدنبال طراحی و ساخت هدستی باشند که هیچ تأثیر منفی بر بینایی و تعادل فیزیکی بدن کاربران بهخصوص کودکان نداشته باشد.

مارک ویلیامز در پایان گفت: «نکته اساسی درباره فناوری واقعیت مجازی این است که با استفاده از این فناوری میتوانید هر دنیایی که مایلید را خلق کنید و همین دنیای دلخواه شما ممکن است از لحاظ قوانین فیزیکی با سیستم بینایی و تعادل بدن شما مغایرت داشته باشد. همین مسئله نیز دلیل اصلی کاهش بینایی و تعادل کودکان در آزمایشهای انجام گرفته بوده است. احتمالاً راهکارهای سادهای برای حل مشکلات هدستهای واقعیت مجازی وجود دارد. با این حال ایجاد تغییرات اساسی در هدستهای واقعیت مجازی در طول سالهای آینده هم دور از انتظار نیست. هدف ما دانشمندان این است که مطمئن شویم فناوری و هدستهای واقعیت مجازی از همان روز اول کامل و بدون نقص هستند و خوشبختانه شرکتهای تولیدکننده این هدستها نیز مطالعات ما در این زمینه را کاملاً جدی میگیرند و در آینده نزدیک برای حل ایرادات فعلی این هدستها اقدام خواهند کرد.»

   


فعالیت ۷۰۰ مرکز درمانی کشور در بخش بیماری های مشترک انسان و دام


رئیس اداره پیشگیری از بیماری‌های انسان و دام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: در سال ۹۵ حدود ۱۷۰ هزار نفر توسط حیوانات گزیده شده اند و تحت درمان قرار گرفته اند.

آموزش کودکان برای جلوگیری از ابتلا به بیماری هاری ضروری است

رئیس اداره پیشگیری از بیماری‌های انسان و دام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه بیشترین گزش توسط حیوانات توسط سگ ها گزارش شده است، عنوان کرد: ۹۰ درصد گزش ها در کشور توسط سگ ها ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: کنترل جمعیت سگ های ولگرد در سطح کشور ضروری است و شهرداری ها و دهیاری ها در این زمینه می توانند نقش تاثیر گذاری داشته باشند.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت های مختلف برای آموزش کودکان برای جلوگیری از ابتلا به بیماری هاری بهره گرفت.

رئیس اداره پیشگیری از بیماری‌های انسان و دام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: باید به کودکان آموزش داد که نباید سگ ها را تحریک کنند که همین عامل نقش مهمی در ابتلای بسیاری از افراد به بیماری هاری گزارش شده است.

وی ادامه داد: واکسیناسیون سگ ها نقش مهمی در مبارزه با بیماری هاری دارد.

   


۱۴ ماده غذایی که برای مغز و حافظه مفید است

وقتی مغز انسان رو به فرسودگی می‌رود، هیچ دارویی وجود ندارد که این عضو حیاتی را به حالت قبلی بازگرداند.
به گزارش شفاف، ما برای جلوگیری از فرسودگی مغز کار زیادی نمی‌توانیم انجام دهیم، مگر آنکه به رژیم غذایی خود توجه کنیم و از این راه جلوی فرسودگی مغز را بگیریم و حتی آن را تقویت کنیم.

اما غذا چه تاثیری بر مغز دارد؟ تحقیقات زیادی نشان می‌دهند آنچه که ما می‌خوریم بر مغز تاثیر می‌گذارند. پس غذاهای مفید برای مغز بسیار مهم هستند.

وقتی ما تحت فشار جسمی یا روحی هستیم بدن ما ماده‌ای التهابی ترشح می‌کند. این ترکیبات شیمیایی سیستم ایمنی بدن را بکار می‌اندازند تا با استرس مقابله کند. دستگاه گوارش کار سیستم ایمنی و التهاب ‌کنترل می‌کند. مواد غذایی مفید برای مغز سرشار از انتی اکسیدانت، چربی‌های خوب، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند که جلوی بیماری مغز را می‌گیرند.

سایت «boldsky» بهترین غذاها برای مغز را به شما معرفی می‌کند.

۱- روغن زیتون

روغن زیتون سرشار از پلی فنول است. این انتی اکسیدانتی حفاظتی است و از مغز در مقابل بیماری‌ها حفاظت می‌کند.

۲- روغن نارگیل

توانایی نورون‌های مغزی را برای استفاده از انرژی افزایش می‌دهد و جلوی تولید رادیکال‌های آزاد را می‌گیرد. این روغن حاوی چربی اشباع شده است که به سلامت و عملکرد اجزای مغز کمک می‌کند.

۳- آواکادو

آواکادو حاوی ویتامین K و فلویت است که جلوی لخته شدن خون در مغز و سکته مغزی را می‌گیرد و به عملکرد ادراکی مغز هم کمک می‌کند.

۴- ماهی سلمون وحشی

این ماهی منبع اصلی امگا۳ است و نقش اساسی در سلامتی مغز دارد. این یکی از غذاهای اصلی برای افزایش قدرت مغز است.

۵- بلوبری

این میوه سرشار از انتی‌اکسیدانت مفید برای مغز است. این میوه جلوی التهاب را می‌گیرد و از مغز در مقابل بیماری حفاظت می کند.

۶- زردچوبه

این ادویه بخشی از DNA را تحریک می‌کند که بکار کاهش التهاب اختصاص دارد. برای سلامتی مغز بسیار مفید است و از زمان‌های قدیم برای همین منظور بکار می‌رفته است.

۷- تخم مرغ

تخم مرغ سرشار از «چولاین» است که نقش اساسی در ارتباطات نورونی در مغز دارد. تخم مرغ حاوی کلسترول هم هست که ماده اصلی سازنده مغز می‌باشد و یک انتی‌اکسیدانت محافظ مغز نیز هست.

۸- قاصدک

این گیاه حاوی فیبر پیروبوتیک است که باکتری‌های مفید برای پشتیبانی از مغز را در معده و روده افزایش می‌دهد. این یکی از غذاهای اصلی در افزایش قدرت مغز است.

۹- گردو

گردو حاوی مواد غذایی است که برای سلامت مغز مفید هستند. گروه حاوی ویتامین E، امگا۳، مس، منگنز و فیبر مفید برای باکتری‌های روده است که از مغز حفاظت می‌کنند.

۱۰- مارچوبه

این ماده غذایی سرشار از فیبر پروبیوتیک است که به افزایش باکتری‌های مفید در سیستم گوارشی کمک می‌کند. این گیاه همچنین سرشار از مواد ضد التهابی و فولیت است.

۱۱- کیم‌ چی

این یک غذای کره‌ای است که سرشار از باکتری‌های مفید برای مغز است و به سلامتی مغز کمک می‌کند.

۱۲- کیل (Kale)

کیل از سبزیجات کم هیدروکربور است که سرشار از ویتامین ث، K، A، پتاسیم و آهن می‌باشد.

۱۳- بروکلی

این سبزی سرشار از سولفورفین است که به سم‌زدایی کمک کرده و التهاب را کاهش می‌دهد و زیان رادیکال‌های آزاد را کم می‌کند. این یکی از غذاهای اصلی تقویت مغز می‌باشد.

۱۴- اسفناج

اسفناج انتی‌اکسیدانت دارد و حاوی ویتامین K، فلویت و لوتین است که از مغز در مقابل رادیکال‌های آزاد حفاظت می‌کند.

   


در هفته، بیشتر از این مقدار عسل نخورید

چهارشنبه 10 آبان 1396 نویسنده: درسا م |

در هفته، بیشتر از این مقدار عسل نخورید


بسیاری عسل را به عنوان یک شیرین کننده طبیعی قبول دارند، یک جایگزین مناسب برای شکر و شیرین کننده های شیمیایی بدون کالری. اما آیا می توان در خوردن این غذای طبیعی و خوش طعم، زیاده روی کرد و آیا به آن اندازه که فکر می کنیم برایمان خوب است؟

  گاهی عسل چون طبیعی است، در ذهن به صورت خودکار به عنوان قند در نظر گرفته نمی شود. زمانی که آن را می خورید به عنوان قند اضافه شده شناسایی می شود.

خیلی ساده می توان در خوردن عسل زیاده روی کرد، مخصوصا زمانی که مستقیم به اسموتی، غلات و دیگر غذاها اضافه اش
می کنید و از قبل آن را اندازه گیری نمی کنید. وقتی عسل را مستقیم از ظرف مورد استفاده قرار می دهید، کنترل مقدار وعده اش دشوار می شود.
مصرف بالای عسل با افزایش وزن، ابتلا به دیابت نوع 2 و پوسیدگی دندان در ارتباط است. بعلاوه مقدار بسیار زیادی فروکتوز در عسل وجود دارد. فروکتوز یکی از عوامل شناخته شده ایجاد گاز و نفخ است و اگر بیش از حد عسل بخورید ممکن است دچار مشکلات گوارشی بشوید.

این بدان معنا نیست که نباید دیگر عسل بخورید، زیرا عسل هم خواص خودش را دارد. از خوش طعم کردن غذا گرفته تا درمان گلو درد. عسل خام و فیلتر نشده حاوی مقدار زیادی پروبیوتیک و آنتی اکسیدان است که مسلما اینها را نمی توانید در شکر معمولی پیدا کنید.

تنها نکته ای که باید به آن توجه کرد، دقت به میزان وعده و قندهای اضافه شده در طول روز است. توصیه می شود قند اضافه شده در یک روز، کمتر از 10 درصد برنامه غذایی تان باشد (این شامل قند طبیعی موجود در میوه و شیر نمی شود). توصیه می شود قند اضافه شده را به 6 قاشق چای خوری یا کمتر محدود کنید. در هر وعده، یک قاشق غذا خوری یا کمتر عسل کافی است. یک قاشق غذا خوری عسل 64 کالری دارد (بیش از 17 گرم قند در خود دارد). شاید این مقدار زیاد به حساب نیاید اما مقدار آن به بیش از 4 قاشق چای خوری شکر می رسد.

دوباره می گوییم، لازم نیست اینگونه فکر کنید که باید عسل را کامل کنار گذاشت. اما باید این را بدانید قند آن مانند هر قند دیگری است. عسل غذای سالمی است، اما حتی در چیزهای خوب هم نگه داشتن حد تعادل اهمیت دارد. خوردن بیش از حد چیزهای خوب هم می تواند مضر باشد.

   


وقتی بدن خود را نادیده می گیرید!

چهارشنبه 10 آبان 1396 نویسنده: درسا م |

وقتی بدن خود را نادیده می گیرید!

اگر همواره احساس خستگی، فرسودگی، یا عدم انرژی کافی دارید، بدن شما به طور قطع در تلاش است تا اعلام کند مشکلی وجود دارد.
  بدنی سالم آن چیزی است که همه ما دوست داریم در اختیار داشته باشیم. متاسفانه، بسیاری از ما اغلب با کار، خانواده، و تعهدات دیگر آنچنان مشغول می شویم که سلامت بلند مدت خود را فراموش کرده و از اولویت های اصلی ما خارج می شود. اما خوشبختانه بدن می تواند با ما صحبت کند، حتی اگر همواره به آن گوش ندهیم.به گزارش ایران اکونومیست به نقل از "پاور آو پازیتیویتی"، هنگامی که بدن بروز نشانه های آشفتگی را آغاز می کند، اختصاص زمان برای گوش دادن به آن چه بیان می کند و بررسی این که به چه تغییراتی در سبک زندگی خود نیاز داریم، اهمیت دارد. بدون تردید، نادیده گرفتن بدن روشی است که افت سطح سلامت جسمانی و روانی را به همراه خواهد داشت. آشنایی با نشانه هایی که بدن برای هشدار دادن به ما استفاده می کند و انجام تغییرات بر اساس آن چه نیاز دارد به جای نادیده گرفتن های پی در پی می تواند سلامت شما را تضمین کند.

دمای پایین بدن

همان گونه که می دانید، دمای بدن سالم حدود 97.8 درجه فارنهایت (36.5 درجه سلسیوس) با حدود یک درجه حاشیه در سمت بالاتر است. هر دمایی بیشتر از 99.4 درجه فارنهایت (37.4 درجه سلسیوس) به طور معمول به عنوان تب در نظر گرفته می شود، که باید به آن رسیدگی شود. با این وجود، دمای بدن کمتر از 97.8 درجه فارنهایت نیز می تواند نشان دهنده این باشد که بدن با کمبود جدی انرژی مواجه است.

دمای پایین بدن می تواند نشانه ای از سوخت و ساز کند و یا اختلال در عملکرد تیروئید باشد. دمای پایین بدن محیط خوبی را برای ویروس ها و عفونت های مزمن ایجاد می کند و نشانه ای از انحطاط و مرگ سلولی تدریجی است.

از این رو، اگر دمای بدن شما به طور مداوم یک یا دو درجه کمتر از سطح عادی است، بهتر است این شرایط را با پزشک خود مطرح کرده تا دلیل دقیق آن مشخص شود.

خستگی مزمن

اگر همواره احساس خستگی، فرسودگی، یا عدم انرژی کافی دارید، بدن شما به طور قطع در تلاش است تا اعلام کند مشکلی وجود دارد. زمانی که به میزان کافی استراحت می کنید، اما همچنان با احساس خستگی مواجه هستید، رژیم گرفتن می تواند یکی از دلایل این شرایط باشد. یک رژیم غذایی با میزان کربوهیدارت پایین به معنای آن است که بدن به میزان کافی انرژی دریافت نمی کند تا نیازهای تغذیه ای روزانه خود را تامین کند. همچنین، احساس خستگی مزمن می تواند نشانه ای از سطوح پایین قند خون باشد.

بی خوابی یا خواب بی کیفیت

آیا در به خواب رفتن مشکل دارید؟ به رغم این که خستگی تمام وجود شما را فرا گرفته اما هرچه تلاش می کنید به خواب نمی روید؟ این نشانه ای از بی خوابی است و به معنای آن است که بدن تهی از سوخت شده و استرس تنها چیزی است که شما را بیدار نگه می دارد. در کنار بی خوابی، بیدار شدن های مداوم از خواب یکی دیگر از مواردی است که نشان می دهد بدن به کمک نیاز دارد. با پزشک خود در این زمینه صحبت کنید.

گوارش ضعیف

زمانی که بدن با مشکل مواجه است، بررسی شرایط گوارش و نشانه هایی که در این زمینه وجود دارند، اهمیت دارد. اگر همواره احساس نفخ دارید، یا با نشانه های دیگری مانند اسهال یا یبوست مواجه هستید، این به معنای وجود مشکل در گوارش است. اگر بدن توانایی تجزیه و استفاده از مواد مغذی غذاهای مصرفی شما را نداشته باشد، شاید زمان آن فرا رسیده تا درباره خوراکی های مصرفی خود تجدید نظر کنید.

ناتوانی در کاهش وزن

اگر در کاهش وزن دچار مشکل هستید، این می تواند نشانه ای از بروز مشکل در بدن باشد. امروزه رژیم های غذایی مختلفی در دسترس هستند، اما ممکن است شما روشی را انتخاب کرده باشید که برای سلامت‌تان مضر است یا به گونه ای اشتباه این رژیم غذایی را دنبال می کنید و در کل نیازهای وافعی بدن خود را نادیده می گیرید.

اگر نمی توانید وزن کم کنید و دلیل ان برای شما مشخص نیست، این که آیا یک بیماری های زمینه ای موجب بروز مشکل وزنی در شما شده است یا خیر را باید بررسی کنید.

زمانی که بدن مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت نمی کند از کاهش وزن جلوگیری می کند زیرا در تلاش برای محافظت از خود است. اگر مواد مغذی به میزان کافی در اختیار بدن قرار نگیرند، بدن فکر می کند که شما به میزان کافی غذا نمی خورید. اطمینان حاصل کنید که بدن به میزان کافی آن چه نیاز دارد را دریافت می کند.

اگر نمی توانید نیازهای بدن خود را تشخیص دهید همواره می توانید با مراجعه به پزشک یا یک متخصص تغذیه مشکل خود را برطرف کنید.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات