تاثیر واقعیت مجازی بر بینایی کودکانمحققان هشدار دادهاند که استفاده از هدست های واقعیت مجازی میتوانند سلامتی کاربران علیالخصوص کودکان را در معرض خطر قرار دهند. محققان «دانشگاه لیدز» معتقدند که در صورتی که تغییرات اساسی در هدستهای واقعیت مجازی فعلی اعمال نشود، استفاده مکرر از این دستگاهها میتوانند سیستم بینایی و تعادل فیزیکی کاربران جوان را تحت تأثیر قرار دهد.

با وجود همه این هشدارهایی که اعلام شدهاند، امروزه میبینیم شرکتهای بزرگ از جمله فیسبوک و گوگل قصد دارند فعالیتهای خود در زمینه واقعیت مجازی و هدستهای مرتبط با آن را بیش از پیش گسترش دهند و کمپانیهای تولیدکننده سختافزارهای مرتبط با واقعیت مجازی هم در حال تلاش برای طراحی هدستهای جدید با قابلیت استفاده از اسمارتفونهای امروزی به عنوان نمایشگر هستند.

مطالعهای که توسط محققان دانشگاه لیدز انجام شد، در حقیقت یکی از اولین مطالعات در زمینه بررسی تاثیرات هدستهای واقعیت مجازی بر ذهن و سلامت کاربران بوده است. لازم بهذکر است که محققان در طول این مطالعات با برترین تولیدکنندگان هدستهای واقعیت مجازی دنیا نیز در ارتباط بودهاند.

«مارک ویلیامز» پروفسور علوم شناختی فعال در دانشگاه لیدز میگوید: «در یک هدست واقعیت مجازی، تصاویر سهبعدی مجازی بر روی یک صفحه نمایش دوبعدی نمایش داده میشود و همین تصاویر آسیبهای بدی را به سیستم بینایی انسان وارد میکنند. در افراد بزرگسال این آسیبها معمولاً بهشکل چشم درد یا سر درد نمایان میشوند اما در مورد کودکان؛ این آسیبها میتوانند پیامدهای ناشناختهای در طولانی مدت به همراه داشته باشند.»

در این تحقیقات که به رهبری دکتر «فیصل مشتق» انجام شد، 20 کودک هشت تا 12 ساله پس از 20 دقیقه استفاده مکرر از هدست واقعیت مجازی تحت آزمایش قرار گرفتند. در پایان مشخص شد که هیچکدام از این کوکدکان از لحاظ بینایی آسیبی ندیدهاند. با این وجود دو کودک توانایی تشخیص دقیق فواصل مختلف را برای مدتی از دست دادند و همچنین تعادل بدنی یکی دیگر از کودکان پس از پایان استفاده از هدست، به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرد. با اینکه این تاثیرات بسیار کوتاه مدت بودند و پس از چند دقیقه اثری از آنها باقی نماند، اما باید در نظر داشت که آنها تنها 20 دقیقه از این هدستها استفاده کردند.

حال ناتوانی در حل این مشکل میتواند منجر به بروز آسیبهای ذهنی در طولانی مدت علیالخصوص در کودکان شود. هدست واقعیت مجازی قرار است در آینده نزدیک به یکی از مهمترین و پرکاربردترین دستگاهها در زمینههای علم، سرگرمی و حتی صنعت تبدیل شود و در صورتی که این ایرادات به درستی بررسی و حل نشوند، ممکن است در طولانی مدت خسارات جبران ناپذیری به سلامت کاربران و کودکان وارد شود. ویلیامز معتقد است که دانشمندان و تولیدکنندگان این هدستها باید نحوه تعامل کودکان با این هدستها را بیشتر از گذشته درک کنند. تولیدکنندگان باید بهدنبال طراحی و ساخت هدستی باشند که هیچ تأثیر منفی بر بینایی و تعادل فیزیکی بدن کاربران بهخصوص کودکان نداشته باشد.

مارک ویلیامز در پایان گفت: «نکته اساسی درباره فناوری واقعیت مجازی این است که با استفاده از این فناوری میتوانید هر دنیایی که مایلید را خلق کنید و همین دنیای دلخواه شما ممکن است از لحاظ قوانین فیزیکی با سیستم بینایی و تعادل بدن شما مغایرت داشته باشد. همین مسئله نیز دلیل اصلی کاهش بینایی و تعادل کودکان در آزمایشهای انجام گرفته بوده است. احتمالاً راهکارهای سادهای برای حل مشکلات هدستهای واقعیت مجازی وجود دارد. با این حال ایجاد تغییرات اساسی در هدستهای واقعیت مجازی در طول سالهای آینده هم دور از انتظار نیست. هدف ما دانشمندان این است که مطمئن شویم فناوری و هدستهای واقعیت مجازی از همان روز اول کامل و بدون نقص هستند و خوشبختانه شرکتهای تولیدکننده این هدستها نیز مطالعات ما در این زمینه را کاملاً جدی میگیرند و در آینده نزدیک برای حل ایرادات فعلی این هدستها اقدام خواهند کرد.»