فعالیت ۷۰۰ مرکز درمانی کشور در بخش بیماری های مشترک انسان و دام


رئیس اداره پیشگیری از بیماری‌های انسان و دام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: در سال ۹۵ حدود ۱۷۰ هزار نفر توسط حیوانات گزیده شده اند و تحت درمان قرار گرفته اند.

آموزش کودکان برای جلوگیری از ابتلا به بیماری هاری ضروری است

رئیس اداره پیشگیری از بیماری‌های انسان و دام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه بیشترین گزش توسط حیوانات توسط سگ ها گزارش شده است، عنوان کرد: ۹۰ درصد گزش ها در کشور توسط سگ ها ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: کنترل جمعیت سگ های ولگرد در سطح کشور ضروری است و شهرداری ها و دهیاری ها در این زمینه می توانند نقش تاثیر گذاری داشته باشند.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت های مختلف برای آموزش کودکان برای جلوگیری از ابتلا به بیماری هاری بهره گرفت.

رئیس اداره پیشگیری از بیماری‌های انسان و دام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: باید به کودکان آموزش داد که نباید سگ ها را تحریک کنند که همین عامل نقش مهمی در ابتلای بسیاری از افراد به بیماری هاری گزارش شده است.

وی ادامه داد: واکسیناسیون سگ ها نقش مهمی در مبارزه با بیماری هاری دارد.